728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

تجمع اعتراضی و تظاهرات صدها تن از دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان

-

تجمع اعتراضی و تظاهرات صدها تن از دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان
تجمع اعتراضی و تظاهرات صدها تن از دانشجویان مجتمع آموزش عالی سراوان
دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به ورود یکی از عوامل مسلح رژیم آخوندی به خوابگاه دختران این دانشگاه دست به تظاهرات زدند و د‌ر محوطه دانشگاه و در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

دانشجویان که بیش از 400تن بودند روز شنبه هشتم اسفند94 با در دست داشتن پلاکاردهایی در سطح دانشگاه تجمع کرده و خواستار برقراری امنیت در خوابگاه دختران شدند. دانشجویان سپس به‌صورت جمعی از در دانشگاه به سمت فرمانداری رژیم در شهرستان سراوان راهپیمایی کردند و در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

دانشجویان معترض خواهان امنیت خوابگاه دانشجویی شده و گفتند خوابگاه دختران مجتمع آموزش عالی سراوان حدود 10دقیقه با دانشگاه فاصله دارد. مسئولان دانشگاه یا باید محل خوابگاه را به داخل دانشگاه انتقال دهند و یا با قرار دادن نگهبان مسلح، نسبت به تأمین امنیت خوابگاه اقدام کنند.

فرماندار رژیم در این شهر در دیدار با دانشجویان معترض در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی و عده داد امنیت این خوابگاه را تأمین کند.