728 x 90

انتخابات,

آخوند محمد خرسند از باند مؤتلفه: دولت روحانی سه سال است به وعده‌هایی که داده عمل‌ نکرده است

-

آخوند محمد خرسند از باند مؤتلفه
آخوند محمد خرسند از باند مؤتلفه
آخوند محمد خرسند از گردانندگان باند مؤتلفه سیاستهای اقتصادی آخوند روحانی را زیر ضرب برد و گفت: ”دولت سه سال است به وعده‌هایی که داده عمل‌ نکرده در حالی که می‌خواستند سه‌ماهه یا 100روزه وضعیت اقتصاد را سامان بخشد، اکنون چندین 100روز است که گذشته و نه بیکاری سر کار رفته و نه اتفاق خاصی در حوزه تأمین مسکن، بهداشت و درمان، بیمه و سایر مسائل معیشتی مردم افتاده است“.

وی که شب گذشته اول اسفند 94 در جمع اعضای باند خامنه‌ای د‌ر شیراز سخنرانی می‌کرد، به حمایت خامنه‌ای از دیکتاتور خونریز سوریه اشاره کرد و گفت: ”سوریه را تحت فشار قرار دادند، همه و حتی اتحادیه عرب با آن قطع ارتباط کردند و در آن مقطع دولت روسیه نیز سکوت کرد و راضی شد که بشار اسد برود و حتی دولتهای داخل کشور خودمان در مقاطعی برای کنار رفتن بشار کوتاه آمدند اما رهبر ما یک‌تنه گفت بشار اسد می‌ماند“.