728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمعات اعتراضی مالباختگان غارت شده در کرمانشاه و همدان

-

تجمع اعتراضی مالباختگان غارت شده کرمانشاه مقابل استانداری - آرشيو
تجمع اعتراضی مالباختگان غارت شده کرمانشاه مقابل استانداری - آرشيو
همدان - تجمع جمعی از مالباختگان غارت شده مؤسسه پدیده در مقابل استانداری
جمعی از جمعی از غارت شدگان توسط مؤسسه چپاولگر پدیده روز پنجشنبه 1بهمن 94مقابل استانداری همدان تجمع اعتراض برگزار کردند و خواهان باز گرداندن اموالشان شدند.

در کرمانشاه گروهی از سهامداران عدالت صبح روز پنجشنبه اول بهمن ماه 94 در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت سود سهام که 4سال است بدون سود مانده در محل شرکت تعاونی سهام عدالت کرمانشاه واقع در خیابان شیرین تجمع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/12649234-153e-447f-a27e-69b23f64674e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات