728 x 90

-

دانشجویان و چراغ آگاهی

-

اعتصاب دانشچویان دانشکده نفت اهواز
اعتصاب دانشچویان دانشکده نفت اهواز
طی روزهای گذشته اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت ادامه پیدا کرده است. این دانشجویان دو هفته است که نسبت به ابلاغیه وزارت نفت معترضند. چرا که شغل آینده خود را در خطر می‌بینند. آنها حتی شبها را هم در محوطه دانشگاه سپری کرده و گفتند که اگر به خواسته آنها رسیدگی نشود دست به اعتصاب‌غذا خواهند زد.

در دیگر دانشگاهها نیز تجمع‌های اعتراضی دانشجویان برپاست!

روز 26 دی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اعتراض به پذیرشهای بی‌رویه که بدون توجه به ظرفیتهای ناچیز آموزشی این دانشگاه انجام می‌شود، سینی‌های خالی غذای دانشگاه را برداشتند و در محوطه دانشگاه روی زمین تحصن کردند.

صبح چهارشنبه 23 دی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در اعتراض به سوء مدیریت در این دانشگاه در محوطه سالن اصلی این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.

در همین روز جمعی از دانشجویان دختر دانشگاههای قزوین با اعلام نارضایتی از وضعیت خوابگاههای دانشجویی در مقابل استانداری و فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج، صحنه و پیام نور کرمانشاه در اعتراض به صادر نشدن مجوز برای شرکت در امتحان به بهانه ندادن بدهیهای دانشگاه در محل دانشگاههای خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

این واقعیت صحنه امروز دانشگاههاست که دانشجویان در شهرهای مختلف کشورمان پرچم اعتراضی بلند کرده و حقوق خود را فریاد می‌کنند و وقتی که این اعتراضات همراه با حمایت دانشجویان آزاده از سیما آزادی می‌شود، دیگر برای رژیم خیلی سنگین است.

توجه به بخشی از بیانیه دانشجویان در حمایت از سیمای آزادی مؤید این واقعیت است:
انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف نوشته‌اند: «در دنیایی که تریبون ها و بلندگوها در دست صاحبان یا وابستگان زور و زر است... یک سیما هم پیدا می‌شود که درد و رنج مردم و مقاومت پیشتازش را در کانونهای نبرد تصویر می‌کند... این کمترین وظیفه‌ی ماست که برای روشن ماندن این چراغ آگاهی افشان در گلریزان همیاری هرآنچه در توان داریم تقدیم کنیم».

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران هم نوشته‌اند: «براستی سیمای آزادی نعمتی بزرگ است در فضایی این چنین پرفتنه، و شکرانه این نعمت یاری رساندن به آن است به هر میزان و در هر زمان».