728 x 90

حمایتهای مردمی,

تهران -بیانیه حمایت خانواده‌های زندانیان سیاسی تهران از برنامه همیاری با سیمای آزادی

-

حمایت خانواده‌های زندانیان سیاسی تهران از برنامه همیاری
حمایت خانواده‌های زندانیان سیاسی تهران از برنامه همیاری
به نام خدا
ما جمعی از خانواده زندانیان سیاسی تهران حمایت خود را از برنامه همیاری با سیما که در راستای تداوم برنامه‌های سیمای آزادی و همچنین تحقق آرمانهای بلند مردم ایران است اعلام می‌داریم.
بی تعارف حقیقتاً سیمای آزادی هم از لحاظ تکنیک برنامه سازی و هم استقلال مالی فقط و فقط در جهت بالندگی و سرفرازی میهن در زنجیرمان فعالیتی ستودنی و شور انگیز دارد.

آینه‌ای تمام‌نما از دردها و رنجها و زحمتها و.. انعکاس غرش شیران در بند مماشات، از رزمگاه لیبرتی گرفته تا زندانهای رژیم آخوندی در گوهردشت و قزلحصار و اوین...
با امید به این‌که بهار آزادی مردم ایران به دست مریم پاک رهایی و شیر همیشه بیدار و رزم آوران راه آزادی و البته خلق قهرمان ایران به‌زودی محقق شود.
در مرز باد و آتش سرمای زمهریر است
بادا، تورا کرامت ما را به آتش آور
مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد ارتش آزادی
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی تهران 25دی94.