728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

زندانی سیاسی مسعود عرب چوبدار به احمد شهید: این جنازه را قبل از تدفین کالبد شکافی کنید

-

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر در ایران
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر در ایران
تهران - نامه زندانی سیاسی مسعود عرب چوبدار به احمد شهید این جنازه را قبل از تدفین کالبد شکافی کنید خطاب به احمد شهید
نامه زندانی سیاسی مسعود عرب چوبدار به احمد شهید
این جنازه را قبل از تدفین کالبد شکافی کنید

خطاب به احمد شهید
این جانب مسعود عرب چوبدار قریب به سه سال است در زندانهای رژیم آخوندی جمهوری به‌اصطلاح اسلامی برای بار پنجم به‌سر می‌برم را حتماً می‌شناسید.

با توجه به اتمام دوران محکومیت خود هم‌اکنون مسئولان مرتبط حتی بیماریهایم را نادیده گرفته و تازه شروع به تهدید اینجانب در مورد دستکاری در پرونده و روال معمول آزاد شدن از زندان نموده‌اند. فعلاً در زندان رجایی شهر که بیشتر به گورستان شباهت دارد به‌سر می‌برم. از دسترسی به داروهایی که به آنها نیاز مبرم دارم جلوگیری به‌عمل آمده و قسمت عمده این داروها به سرقت رفته است.
از آنجایی که در این رژیم دکل نفتی هم یک شبه ناپدید می‌شود گم شدن داروهای من چیز ناچیزی است. بیماری من از نوع نورولوژی بوده که در اثر شکنجه‌های مزدوران امنیتی در بازداشتگاه سپاه برای بنده اتفاق افتاده و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنم. به‌دلیل بی‌توجهی و عدم رسیدگیها در خصوص این قضایا به ناچار دست به اعتصاب‌غذا و دارو می‌زنم و چنان‌چه این وضعیت تا چند روز آینده ادامه پیدا کند اعتصاب را به‌صورت خشک یعنی عدم استفاده از مایعات ادامه خواهم داد.
جناب آقای احمد شهید سعی کردم به‌صورت مختصر موارد بسیاری از ستم هایی که به من در این سیستم روا داشته شده است را به شما بازنمایی کنم.
شاید من هم همانند دوستانم شاهرخ زمانی، افشین اسانلو، محسن دگمه‌چی، منصور رادپور و... توسط این جلادانی که در هر شکل و لباسی ظاهر می‌شوند به آرامشی ابدی دست یافتم. به امید روزی که در این سرزمین و وطنم حقوق‌بشر معنی واقعی خود را بیابد.
مسعود عرب چوبدار زندانی سیاسی سالن 12.