728 x 90

اخبار اروپا,عمليات تروريستى,

رئیس سازمان امنیت آلمان: عملیات تروریستی داعش به منزله آغاز جنگ جهانی تروریستی است

-

--
--
جمعه 29آبان 94 هانس گیورگ ماسن، رئیس دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در مصاحبه‌یی اعلام کرد که کشورش ”با تهدید جدی“ از سوی گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش مواجه است.

رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان هشدار داده که ممکن است هر شهری در اروپا هدف حملات تروریستی قرار گیرد.
وی این عملیات را به جنگ جهانی تروریستی تعبیر کرده است.
 
وی در ادامه افزود:”با توجه به اهداف داعش باید فرض کنیم که هرلحظه ممکن است در هر شهر اروپایی، چه پاریس، چه بروکسل و چه لندن، واقعه‌ای مانند حملات پاریس به‌وقوع بپیوندند.“
رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان گفته است در دهه‌های اخیر، آلمان به زندگی بدون واهمه از اقدامات تروریستی عادت کرده بود اما پس از واقعه پاریس و همچنین لغو مسابقه فوتبال آلمان و هلند این وضعیت تغییر یافته است.
وی افزوده است که آلمان نیز باید موقعیت و سیاست امنیتی خود را مورد بازنگری قرار دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f58fc37c-062b-48ca-ba17-56d608074521"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات