728 x 90

اخبار سوريه,

تسخیر چندین شهرک در حومه شمالی حما توسط رزمندگان سوریه

-

رزمندگان سوریه
رزمندگان سوریه
رزمندگان ارتش آزادی سوریه پیشرویهای خود در حومه شمالی حما را ادامه می‌دهند. آنها چندین پایگاه نظامیان اسد در منطقه تل صخر را تصرف کردند و چندین زرهی دشمن را منهدم کردند.

تلویزیون اورینت:
رزمندگان در جریان نبردهای خود موفق شدند شهرکهای صخر و صوامع را بعد از آن‌که تلفات فراوانی به نظامیان اسد وارد آوردند، آزاد کنند. همزمان با این پیروزیها، درگیریهایی میان رزمندگان و نظامیان رژیم اسد در جبهه مغیر و بریدی دج رویداد و رزمندگان تلفات فراوانی به دشمن وارد آوردند، چندین خودرو زرهی آنها را منهدم کرده و دهها تن از جمله سه افسر را به هلاکت رساندند.

یکی از فرماندهان رزمندگان:
ما به سوی تل صخر پیشروی کردیم و آن را شبانه آزاد کردیم، مقادیری سلاح و مهمات به غنیمت گرفتیم و به‌طور کامل بر این منطقه مسلط شدیم. الآن درگیریها در جبهه صوامع و صخر شدید است.

درگیریهای رزمندگان در جبهه مورک به آزادسازی منطقه عبود و سریاتل منجر شد. این مناطق از مهمترین پایگاههای نظامی رژیم اسد در حومه شمالی حما محسوب می‌شوند.

رزمندگان بعد از تصرف این مناطق، نظامیان اسد را به سمت شهر صوران تعقیب کردند.

افزایش جبهه‌های نبرد توسط رزمندگان و اتحاد میان آنها باعث شده که نظامیان اسد دچار تشتت و بهم ریختگی شوند.

رزمندگان تلاش می‌کنند مواضع دشمن را یکی پس از دیگری تسخیر کنند زیرا مناطق مورد نظر آنها آخرین خطوط دفاعی رژیم اسد در شمال شهر حما محسوب می‌شود.

یک فرمانده صحنه:
درگیریها در حال حاضر در محور چنابره شدید است. نظامیان اسد تلاش می‌کنند پیشروی کنند ما هم تلاش می‌کنیم از دو محور پیشروی کنیم. از خدا می‌خواهیم که کمک کند این منطقه را باز کنیم زیرا یک منطقه استراتژیک است. می‌خواهیم به اتوبان حما - صغیربیه برسیم و انشاءالله این مسیر را باز می‌کنیم.

در حومه حما انتخاب مکان و زمان در گسترش نبردها با اراده ارتش آزادی است.

این نشان‌دهنده ابتکار عمل رزمندگان در مقابل نظامیان اسد است.

رزمندگان این‌جا در حومه حما بر افزایش نبردها علیه نظامیان اسد اصرار دارند. هدف آنها آزاد سازی مساحت بزرگی در این منطقه است که برای رژیم اسد به‌عنوان منطقه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. حومه شمالی و غربی شهر حما آخرین منطقه دفاعی رژیم اسد به حساب می‌آید.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e20916e1-522f-4278-aa4d-3fc9ffb3dd7d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات