728 x 90

اخبار اروپا,

نخست‌وزیر جدید لهستان معرفی شد

-

پارلمان لهستان
پارلمان لهستان
آندژی دودا رئیس‌جمهور لهستان روز جمعه 22آبانماه بئاتا شیدلو را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی کرد.

‌بئتا شیدلو نخست‌وزیر جدید لهستان در اولین روز آغاز به کار خود گفت:‌واقفم که حزب ما مسئولیتی بزرگ را برعهده می‌گیرد، در عین‌حال عمیقاً باور دارم که وزرای دولت من می‌دانند که شهروندان لهستان و کشور لهستان باید در همه زمان بر همه چیز ارجحیت داشته باشند.
 
معرفی بئاتا شیدلو برای تصدی این پست از سوی آندژی دودا رئیس‌جمهور لهستان و هم حزبی وی از نظر کارشناسان قابل پیش‌بینی بود چرا که حزب راستگرای قانون و عدالت با کسب اکثر کرسی‌های پارلمان در انتخابات سه هفته پیش برنده انتخابات شده بود.

با شروع کار دولت بئاتا شیدلو در روز دوشنبه قدرت در ورشو و در صحنه سیاسی لهستان پس از هشت سال از حزب سکوی مدنی حامی اتحادیه اروپا به حزب قانون و عدالت منتقل می‌شود.