728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,

شکنجه‌گر علیه شکنجه‌گر

-

شلاق و شکنجه در نظام آخوندی
شلاق و شکنجه در نظام آخوندی
آخوند محسن غرویان از شاگردان آخوند مصباح یزدی یکی از آخوندهای وابسته به خامنه‌ای در قم اعتراف کرده است که در مؤسسه مصباح یزدی با نام ”مؤسسه پژوهشی امام خمینی“ بساط شکنجه و اقرارگیری برقرار است و او نیز خود تحت شکنجه قرار گرفته است.
به گفته آخوند غرویان زمانی که وی از مصباح یزدی روی گردانده تحت شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفته تا از عقاید جدیدش دست بردارد.!
 
آخوند محسن غرویان پس از روی گردانی از آخوند مصباح یزدی به جمع آخوندهای نزدیک به رفسنجانی در قم پیوسته است.
 
این آخوند حوزه قم در دعوای باندی با خامنه‌ای و باندش زبان به اعتراف گشوده و می‌گوید که در سال 83 مؤسسه وابسته به مصباح یزدی و نشریه ارگان آن موسوم به پرتو سخن یک مصاحبه از او گرفته است، که او تحت فشار روحی و جسمی مجبور به انجام این گفتگو شده است.
 
غرویان در این زمینه به سایت حکومتی انتخاب6 آبان 94 گفته است: ” «مصاحبه‌ای که در آن سال از بنده گرفته شد، تحت فشار تهدیدهای مهندسی شده‌ای بود که نسبت به من روا گردید و بدیهی است که در آن مصاحبه حقایق عنوان نگردیده است، لذا اگر بخواهم واقعیت پشت پرده آن توبه نامه را بیان کنم، حرفها و افشاگریهای زیادی برای گفتن دارم و هویت خیلی از آن افراد و دست‌اندرکارانی که در آن زیرزمین تفتیش عقاید در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم حرفهای بسیار خلاف قانون و شرع می‌زدند را افشا می‌کنم».
 
آخوند غرویان در ادامه مصاحبه می‌گوید: ”در زیر زمین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اتاقی بود که روی آن نوشته شده بود؛ ورود مطلقاً ممنوع. این اتاق کاملاً به اتاق‌هایی که ساواک در آن اقدام با بازجویی می‌کرد شباهت داشت. در این اتاق به هر فردی از اساتید و طلاب که مانند آنان فکر نمی‌کرد، فحاشی می‌شد و الفاظ رکیک به آنها نسبت داده می‌شد“.
 
صرف نظر از مصرف جنگ باندی اظهارات این آخوند وابسته به باند رفسنجانی- رحانی و استفاده احتمالی باند رفسنجانی- روحانی از اظهارات او در زمینه انتخابات آینده خبرگان و مجلس رژیم، اعتراف این آخوند به شکنجه در حوزه‌های آخوندی در قم، بیانگر این واقعیت است که شکنجه‌گران نظام ولایت حالا افراد خود را شکنجه می‌کنند. شکنجه‌گر علیه شکنجه‌گر آن هم در حوزه علمیه قم!
 
بعبارت دیگر در نظام آخوندی ولو این‌که کسی خودش سابقا جزو شکنجه گران بوده ، به مجرد زدن کوچکترین ساز مخالفت خودش هم قربانی شکنجه و پرونده‌سازی قرار می‌گیرد.
 
شکنجه مخالفان در نظام غاصبانه آخوندی، بعد از روی کارآمدن خمینی و با فتوای صریح خمینی از جمله فتوای قطع دست و پای مخالفان نهادینه شد.
 
در شهریور سال 60رئیس وقت دیوان عالی خمینی آخوند محمدی گیلانی طی نطقی در مورد مجاهدین و کسانی که با آنان همکاری می‌کنند گفت: «کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت بارترین حالت ممکن، دست راست و پای چپ آنان بریده شود، در کنار دیوار همان جا آنها را گلوله بزنید از نظر فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورید زیر تعزیر هم جان بدهند کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است. (جمهوری اسلامی28اردیبهشت61 و کیهان29شهریور 60)
 
طنز تاریخ است که آخوند شکنجه‌گری که سالها در مؤسسه مصباح یزدی خودش به شکنجه و تفتیش عقاید اشتغال داشته است، اکنون از شکنجه این نهاد وابسته به یکی از سرآخوندهای وابسته به خامنه‌ای در قم به فغان آمده است، در حالی که شکنجه و تفتیش جزوی از موجودیت نظام ولایت‌فقیه است، و تمامی باندهای درونی آن در زمره جنایتکاران این نظام هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eb9daffe-f288-494f-a77b-ba17e79685e5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات