728 x 90

درگیری با مزدوران,

تهران - تهاجم دو جوان به عکس خمینی - خامنه‌ای در محدود ایستگاه مترو امام حسین

-

پاره کردن عکس خمینی و خامنه‌ای توسط جوانان - آرشیو
پاره کردن عکس خمینی و خامنه‌ای توسط جوانان - آرشیو
صبح روز دوشنبه 4آبان 1394ساعت 10 در محدوده ایستگاه مترو امام حسین تهران، 2 پسر جوان اقدام به پرتاب سنگ برای شکستن پایه عکس خمینی- خامنه‌ای نصب شده در بالای درب ورودی ایستگاه مترو کردند.

این اقدام به‌رغم حضور مزدوران سرکوبگر انجام گرفت. مزدوران که از تهور جوانان شوکه شده بودند تا خواستند اقدامی‌ کنند، جوانان از صحنه دور شده بودند.

یکی از اهالی این محل گفت، این چندمین باری است که از ابتدای ماه محرم تا کنون، جوانان به عکسهای خامنه‌ای که در محدوده این میدان و ایستگاه مترو نصب شده، حمله می‌کنند و پیش از این نیز بنر عکس خامنه‌ای را در میدان امام حسین در صبح روز تاسوعا، درهم شکسته‌اند.