728 x 90

تشدید سرکوب ,اقلیتهای مذهبي,

گزارش وزارت‌خارجه آمریکا: نقض شدید آزادیهای مذهبی در ایران ادامه دارد

-

وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه گزارش سالانه خود درباره میزان آزادیهای مذهبی در جهان را منتشر کرد، در این گزارش تصریح شده که رژیم ایران به سرکوب آزادیهای مذهبی شهروندان ایرانی ادامه می‌دهد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۵ است، بار دیگر تأکید کرد تمرکز بر لزوم آزادیهای مذهبی از اولویتهای سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ناقضان آزادی مذهبی از جمله رژیم ایران گفت: بسیاری از این سیاست‌ها، مانند مجرم شناختن فعالیتهای مذهبی، تهدید و ارعاب، اعمال قوانین مربوط به ارتداد و کفر، توهین به مقدسات، ممنوعیت انتخاب مذهب و یا اعمال محدودیتهای مربوط به سازمانهای مذهبی، آزادیهای شهروندان را آشکارا نقض می‌کنند.

گزارش وزارت‌خارجه آمریکا در بررسی شرایط ایران در زمینه محدودیتهای مذهبی تأکید می‌کند: رژیم ایران هم‌چنان به اعدام و زندانی کردن اقلیتهای مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی، در زمینه استخدام، آموزش و پرورش و مسکن برای آنها تبعیض قائل شده است.

اظهارنظر‌ها و اقدامات مقامهای حکومتی فضای تهدیدآمیزی را علیه تمامی ایرانیان غیرشیعه و به‌ویژه علیه بهاییان به‌وجود آورده و رسانه‌های تحت کنترل دولت، همین طور نشریات مکتوب، کارزار ضداقلیتهای مذهبی را ادامه داده‌اند.

در ادامه گزارش وزارت‌خارجه آمریکا آمده است: در ایران، غیرمسلمانان با تبعیض‌های اجتماعی فراوانی دست به گریبان هستند که از جانب حکومت پشتیبانی و تغذیه می‌شوند. رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افتراآمیز علیه این گروهها بیان می‌کنند. آخوندهای حاکم در مراسم عبادی خود، صوفیان را نفرین می‌کنند و در سراسر ایران فعالیتهای آنان را چه در جامعه و چه در محافل خصوصی مردود می‌شمارند.

گزارش سالانه وزارت‌خارجه آمریکا می‌افزاید: بر اساس گزارش یک سازمان معتبر غیردولتی، طی سال گذشته میلادی، دست‌کم ۲۴ مورد اعدام شهروندان ایران با عنوان محاربه با خدا صورت گرفته است.

این گزارش اضافه می‌کند تحت همین عنوان، رژیم ایران، مخالفان سیاسی و تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را اعدام کرده است.

معاون وزارت‌خارجه آمریکا در امور دموکراسی روز سه‌شنبه ضمن برشمردن موارد متعدد نقض آزادیهای مذهبی در ایران به سایر محدودیتها نیز اشاره کرد و گفت: قانون اساسی رژیم ایران به شهروندان مسلمان خود اجازه نمی‌دهد که آزادانه دین و آیین خود را انتخاب کنند و یا به مذهب دیگری در آیند.