728 x 90

جام زهر اتمى,اختلافات سیاسی در ایران,

تأکید خامنه‌ای بر صدور ارتجاع و تروریسم در منطقه و جهان

-

خامنه‌ای
خامنه‌ای
22مهر 94 - خامنه‌ای امروز تحت عنوان دیدار با دانشجویان و استعدادهای برتر به صحنه آمد و بر صدور ارتجاع و بنیادگرایی به منطقه و جهان با عنوان نفوذ معنوی تأکید کرد و از جمله گفت: حرکت عظیم و پرشتاب علمی و فناوری که آغاز شده است، آینده‌ای روشن و همراه با پیشرفت و اقتدار و نفوذ روزافزون معنوی در منطقه و جهان خواهد بود.
 
ولی‌فقیه ارتجاع همچنین به باند رفسنجانی-روحانی حمله کرد و گفت: کسانی که در این شرایط به‌دنبال دلسرد کردن نسل جوان از حال و آینده هستند، مرتکب خیانت به کشور و ناموس ملی می‌شوند.
 
خامنه‌ای با اشاره‌یی آشکار به رفسنجانی تافته جدا بافته بودن را یکی از آفتهای افراد صاحب امتیاز دانست و خاطرنشان کرد: این، یک بیماری شخصیتی است.