728 x 90

زندانیان سیاسی,

زندانیان سیاسی زندان زاهدان به بان کی‌مون و مقامات اتحادیه اروپا: سفر مقامات شما به ایران را محکوم می‌کنیم

-

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
نامه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به بان کی‌مون و مقامات اتحادیه اروپا:
دبیرکل محترم سازمان ملل‌متحد جناب آقای بان کی‌مون مقامات محترم اتحادیه اروپا.

با احترام و عرض ادب به استحضار می‌رسانیم که اینجانبان زندانیان سیاسی زندان زاهدان، عزیمت و تشریف فرمایی مقامات سازمان ملل‌متحد و اتحادیه اروپا به کشور ایران را که یکی از ناقضین حقوق‌بشر در دنیا می‌باشد، شدیداً محکوم نموده و تقاضامندیم که مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا از سفر خود به ایران خودداری نمایند. چون هر گونه مذاکره آنها با مقامات رژیم ایران، در حکم تأیید جنایتهای جمهوری اسلامی است.

امضاء کنندگان: ایرج محمدی، محمد امین آگوشی، ایوب ریگی، عبدالغفار نقش بندی، حمزه ریگی، عبدالغنی ریگی، محمد آبادیان، جابر آبادیان، هادی آبادیان.