728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتراض مردم جاسک به مرگ یک زن باردار

-

تصویری از شهر  جاسک - آرشیو
تصویری از شهر جاسک - آرشیو
امروز یکشنبه 29شهریور 94 عده‌یی از مردم جاسک در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و به فوت یک زن باردار اعتراض کردند. این زن باردار به‌دلیل نبودن امکانات در بیمارستان درگذشت که باعث خشم و اعتراض مردم شد.
بر اساس آخرین خبرها، فضای شهر جاسک ملتهب است.