728 x 90

اخبار اعتراضي,

تهران - ادامه اعتصاب صنف آهن‌فروشان شاه آباد و صنف کاغذ فروشان بازار

-

تهران - اعتصاب بازار کاغذ - آرشیو
تهران - اعتصاب بازار کاغذ - آرشیو
تهران - اعتصاب صنف کاغذ فروشان بازار تهران ادامه دارد
صنف کاغذفروشان بازار بین الحرمین تهران روز چهارشنبه هم‌چنان به اعتصاب خود ادامه دادند.
امروز چهارشنبه 25شهریور 20 مغازه و مرکز پخش کاغذ در بازار تعطیل و کرکره‌ها را بسته بودند. این اعتصاب در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانه دولت حسن روحانی و درخواست مالیاتهای نجومی است، آن هم در شرایطی که کوچکترین تسهیلات ارزی و تجاری در اختیار وارد کنندگان قرار نداده‌اند.

 

 
تهران - اعتصاب آهن‌فروشان بازار شادآباد روز چهارشنبه ادامه یافت
اعتصاب نیمی از مغازه‌داران و فروشندگان بازار آهن شادآباد روز چهارشنبه 25شهریور هم‌چنان ادامه داشته و بسیاری از مغازه‌ها بسته و کرکره‌ها پایین است.
اصلی‌ترین موضوع اعتراض آهن‌فروشان موضوع مالیات ارزش افزوده است که دولت روحانی از طریق اداره مالیات آهن‌فروشان را وادار به پرداخت آن کرده است. رایزنی و مذاکرات نمایندگان اعتصابی با اداره مالیات و رئیس اتحادیه آهن تا کنون به جایی نرسیده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/941dc35a-ba25-44f9-9836-89f70bc25aef"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات