728 x 90

اخبار اعتراضي,

تهران؛ اعتصاب، اعتراض و تجمع پرستاران، صرافها و مردم به جان آمده در خیابانهای نواب و توحید

-

 -
-
تجمع نمادین به حمایت از پرستاران در مقابل بی‌احترامیهای دولت حسن روحانی
صبح روز یکشنبه 8شهریور 1394ساعت 9، جمعی از پرستاران و مردم و پرسنل مرکز قلب تهران، برای مقابله با اقدامات سرکوب گرایانه حکومت در قبال قشر پرستار و بی‌حرمت به پرستاران و بی‌اعتنایی به خواسته‌های این قشر، در مقابل ورودی سالن اصلی این بیمارستان، تجمع کردند.
این تجمع همچنین به حمایت از تجمعات و اعتراضات پرستاران در دیگر شهرها به‌خاطر اخراج پرستاران انجام شد که البته از حمایت دیگر پرسنل این مرکز و همچنین عده‌یی از مردم برخوردار بود.

 ادامه اعتصاب و اعتراض صرافیها
صبح روز یکشنبه 8شهریور 1394، اعتصاب و اعتراض صرافیهای خیابان فردوسی و منوچهری در مقابله با تهدیدهای بانک مرکزی، هم‌چنان ادامه دارد و بسیاری از صرافیهای این منطقه، مغازه‌های خود را بسته بودند.

 تجمع اعتراضی مردم در برابر شرکت آب
صبح روز یکشنبه 8شهریور مردم به جان آمده از مشکلات ناشی از ترکیدگی لوله آب و بی‌عملی کارگزاران حکومتی، در خیابان توحید و نواب در مقابل شرکت آب این منطقه دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2e7e09cc-6d17-46b4-89c0-33858aab1ff8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات