728 x 90

كمپ اشرف,

برای ۳ شهید قتل‌عام اشرف در ۱۰شهریور ۹۲

-

 -
-
رحمان منانی:
 

«به جوانان وطن نام تو را خواهم گفت
به یقین آتشی از عشق تو را می‌گیرند
همچو تو با دل دریایی و با عشق بزرگ
چون بتازند به کفتار زمان، چون شیرند».
***
ناصر حبشی:
 
قلب خود را ضرب کن در قلب من
خویش را در من بیا تکثیر کن
میهنی دنبال تغییر است یار!
فکر پتکی بهر این زنجیر کن
*****
امیرنظری:
 
«قهرمان،
صفتی است.
تو می‌توانی آن را بر پهلوانی بنهی
که بازوهای تنومندی دارد.
اما من آن را بر تو می‌گذارم
که دلی عاشق
و سری پر مهر مردم داشتی».
 

                                              از م. شوق