728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

حمله جوانان به یک پایگاه بسیج در شهر ری

-

پایگاه موسوم انصار حزب الله مربوط به بسیج  در شهر ری
پایگاه موسوم انصار حزب الله مربوط به بسیج در شهر ری
ساعت 11صبح روز پنجشنبه 29مرداد 1394 در نزدیک حرم شاه‌عبدالعظیم در شهر ری، حدود 10تن از جوانان معترض به پایگاه چماقداران بسیجی موسوم به انصار حزب‌الله حمله کردند. جوانان که می‌دانستند در آن ساعت پایگاه خالی است، در آن را شکستند و پس از ورود به داخل ساختمان وسایل را تخریب کردند. این جوانان آلات سرکوب و شکنجه نظیر شلاق، شوکر و گاز اشک‌آور پیدا کردند.
جوانان شهر ری پس از پایین کشیدن تابلوی پایگاه بسیج و پنچر کردن و تخریب چند دستگاه موتورسیکلت بسیجی‌ها، محل را ترک کردند.