728 x 90

كمپ ليبرتى,حمايت جهاني از مقاومت ایران,

تأکید پروفسور ژان زیگلر بر تضمین امنیت مجاهدان اشرفی در لیبرتی تحت قانون بین‌الملل

-

پروفسور ژان زیگلر عضو کمیته مشورتی حقوق‌بشر ملل‌متحد
پروفسور ژان زیگلر عضو کمیته مشورتی حقوق‌بشر ملل‌متحد
پروفسور ژان زیگلر عضو کمیته مشورتی حقوق‌بشر ملل‌متحد طی مصاحبه‌یی پیرامون بیانیه 7 عضو این کمیته درباره اعدام‌های فزاینده و نقض حقوق‌بشر در ایران، بر لزوم تضمین امنیت مجاهدان اشرفی در لیبرتی تحت قانون بین‌الملل تأکید کرد.
 
وی در این مصاحبه گفت:
روز 5 اوت واقعهٴ بسیار مهمی برای اولین بار رخ داد و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد در یک بیانیه علنی، نقض وحشیانه و گسترده حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد... در همین حال اغلب اعضای کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر که نوزدهمین اجلاس خود را در ژنو برگزار می‌کند، (بیانیه‌یی را امضا کردند) که حاوی دو نکته مهم است: (اولاً ) آنها به‌طور کامل از بیانیه کمیسر عالی حقوق‌بشر حمایت می‌کنند؛ او به‌طور مشخص اعدام‌های خودسرانهٴ زندانیان سیاسی را محکوم کرد. ثانیاً ما (به‌عنوان) اعضای این کمیته وضعیت موجود در کمپ لیبرتی را محکوم و نگرانی‌مان را ابراز کردیم... (اشرفی‌ها) به‌صورت داوطلبانه پذیرفتند که تحت کنترل ملل متحد، به لیبرتی جابه‌جا شوند... . اما حملاتی علیه این کمپ صورت گرفت و هم‌چنان نیز تهدید مداومی علیه ساکنان که رزمندگان آزادی هستند وجود دارند. آنها الگویی از مقاومت دموکراتیک و صلح‌آمیز را در برابر یک رژیم تروریست ارائه می‌کنند... .

من و همکارانم در کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر که (این بیانیه) را امضا کرده‌اند، بر این باوریم که ما وظیفه داریم حفاظت لیبرتی (را تأمین کنیم).

ما به‌عنوان مکانیسم ملل‌متحد این‌جا در ژنو وظیفه داریم که از لیبرتی حمایت کنیم. ما وظیفه اخلاقی و قانونی داریم، تحت قانون بین‌الملل که حفاظت دائمی افرادی را در کمپ لیبرتی به‌سر می‌برند و مقاومت می‌کنند تضمین کنیم. آنها الگویی برای جهان هستند، برای همهٴ افراد آزادهٴ جهان، با مبارزه، صبر و عزم جزمشان. شخصاً می‌خواهم تحسین و قدردانی بسیار عمیق خود را به مردان و زنان لیبرتی، به این رزمندگان مقاومت ابراز کنم که در لیبرتی پایداری می‌کنند».