728 x 90

بحران بىآبى,اخبار اقتصادی,

بحران حاد کم آبی در کشور

-

بحران آب در ایران
بحران آب در ایران
بحران کم آبی در میهن آخوندزده ایران به معضل بزرگی تبدیل شده است. آن چنان که رژیم آن را در ردیف بحرانهای بیکاری و حاشیه نشینی، به‌عنوان سه بحران مهمی که رژیم با آن درگیر است بیان می‌کند.
این بحران بزرگ و عمیق ناشی از خشکی یا پایین رفتن آبهای دریاچه‌ها، کاهش غیرعادی آبهای زیرزمینی است.
خالی شدن 70 درصدی آب سفره‌های زیرزمینی و تخریب منابع آبی اجازه نمی‌دهد منابع و ذخایر آبی بازسازی شود.
به گفته یک کارگزار رژیم آخوندی هم‌اکنون 45 درصد از مخازن 152 سد خالی است (تلویزیو ن شبکه یک 19مرداد94)
به گفته قائم‌مقام وزیر نیرو در حال حاضر در حوزه تأمین آب، از مجموع 49میلیارد مترمکعب حجم سدها تقریبا 25میلیارد مترمکعب آب در آنها است و 520 شهر درحالت بحران قرار دارند. به گفته این کارگزار رژیم نگرانی در مورد بحران آب به یک نگرانی دایمی تبدیل شده است، و این نگرانی در زمینه آب شرب، در زمینه آب کشاورزی و صنعتی وجود دارد (تلویزیون شبکه خبر21مرداد) به گزارش تلویزیون شبکه یک 19مرداد94 بحران آب کاهش 55درصدی روان آبها، خشکی 70درصدی تالابهای کشور را در پی داشته است.
یک دامدار منطقه بلوچستان در زمینه فشار بحران آب در زندگی مردم منطقه می‌گوید: ”به ما آن‌چنان فشار آورده است که دام ما از 510راس به 50راس رسیده است“. بحران آب منحصر به استانهای خشک کشور مانند سیستان و بلوچسان، هرمزگان و... نیست، بلکه یک بحران سراسری و ناشی از پایین رفتن سطح آبهای زیرسطحی و به مخاطره افتادن آنها است.
یکی از کارشناسان آبفا در زمینه افت سطح آبهای زیرزمینی استان تهران می‌گوید: ”سالانه میانگین دومتر سطح آب زیرزمینی از بعضی از دشت ها مثل دشت ورامین، دشت شهریار کم می‌شود که در نتیجه فرو نشست دشت‌ها را نیز به‌دنبال دارد و قابلیت جایگزین‌سازی آب وجود ندارد. “ (تلویزیون شبکه یک 19مرداد94)
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس 3مر‌داد94 به‌نقل از رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: ”کرمان زیر خط قرمز بحران آب است و اکنون از عمق 370 متری آب استخراج می‌کنیم و تا چهار سال آینده اگر آب را به کرمان انتقال ندهیم، باید از این استان مهاجرت کنیم“. بحران کم آبی آن‌چنان جدی است که عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و مشاور آخوند حسن روحانی ضمن اعتراف صریح به ناتوانی رژیم آخوندی در زمینه کشاورزی گفت: زمانی که آب نباشد، نمی‌توان خودکفا شد، آب‌ها به‌شدت کم و به‌شدت شور شده‌اند، همچنین کیفیت و کمیت آب در کشور پایین آمده است شوری آب در حال حاضر تهدید بزرگتری از کمبود آن است. ما حق نداریم از آب‌های زیرزمینی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت تجدید پذیری آنها برداشت کنیم، همچنین از آب‌های سطحی نیز حداکثر ۴۰ درصد می‌توان برداشت کرد در حالی‌که هم‌اکنون ما از آب‌های زیرزمینی حدود ۱۶۰ درصد ظرفیت آنها برداشت می‌کنیم که نتیجه این کار کاهش آب‌های زیرزمینی، شور شدن و حتی تمام شدن آب‌های شور است. در حال حاضر حجم آب تجدیدپذیر کشور زیر ۹۰ میلیارد متر‌مکعب رسیده، در حالی‌که برداشت ما همین الآن ۹۶ میلیارد مترمکعب است، و یا برداشت از آبهای زیر زمینی بیش از ۵۵ میلیارد است در حالی‌که تجدید پذیری این آب‌ها ۳۳ میلیارد مترمکعب است. (روزنامه جهان صنعت18مرداد94)
در شرایطی که بحران فزاینده آب از سالها پیش مردم اکثر مناطق کشور را درگیر کرده است، اما در دوساله حکومت آخوند روحانی نه تنها هیچ اقدام جدی برای حل این بحران به‌عمل نیامده است بلکه به عکس تشدید هم شده است.
در حالیکه حکومت آخوندی و ارگانهای چپاولگر آن از جمله سپاه ضد‌مردمی با سد سازیهای غیرکارشناسی و حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز از جمله عامل اصلی این بحران نیز هستند اما مستمراً به مردم محروم هشدار و اخطار می‌دهند که گویا این مردم هستند که مدام باید صرفه‌جویی کنند و دست آخر هم بدهکار مقامات این رژیم ضد‌مردمی باشند.
شرایط کم آبی آن‌قدر وخیم و بحرانی است که یکی از کارشناسان وابسته به رژیم گفته است ایران درس عبرت کشورهای همسایه شده است.
در چنین شرایطی است که یک اندیشکده آمریکایی نیز در گزارشی بحران آب در ایران را بسیار جدی ارزیابی کرده و تصریح کرده است در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست‌محیطی و آب و هوایی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است.