728 x 90

سرکوب زنان,,

دستگیری شماری از زنان در خیابان انقلاب تهران

-

سرکوب زنان توسط زنان معاویه و نیروی انتظامی در تهران
سرکوب زنان توسط زنان معاویه و نیروی انتظامی در تهران
ساعت 11صبح روز یکشنبه 18مرداد 94 گشتهای سرکوبگر رژیم آخوندی در خیابان انقلاب و متروی این خیابان به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی به زنان و دختران یورش بردند و شماری را دستگیر کردند. دستگیر ‌شدگان به محل استقرار گشت سرکوب ارشاد در میدان آرژانتین تهران منتقل شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e5ee1f40-909e-4407-ace8-ab8c538c8409"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات