728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

در یک اعدام جمعی جنایتکارانهٴ ۱۰زندانی در گوهردشت کرج بدار آویخته شدند

-

زندان گوهر دشت کرج
زندان گوهر دشت کرج
به گزارش دریافتی روز چهارشنبه 31تیر 94 ده زندانی به‌طور جمعی در زندان گوهردشت کرج بدار آویخته شدند. اسامی و هویت اعدام شدگان اعلام نشده است.
این اعدام جمعی بیانگر وحشت آخوندها از فضای اجتماعی به‌ویژه پس از زهرخوران خلیفه ارتجاع است.