728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,

شعار معلمان معترض در تهران: گرسنگی تاکی؟ معلم زندانی آزاد باید گردد + عکس

-

 -
-
بر اساس گزارشهای تکمیلی از تهران، بیش از هزار تن از معلمان آزاده میهنمان در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواستار مطالبات بر حق خود شدند.
معلمان معترض شعار می‌دادند: نترسید نترسید ما همه باهم هستیم، معلم زندانی آزاد باید گردد، گرسنگی تاکی؟ و ما همه باهم برابریم.
حضور معلمان زن در تجمع اعتراضی در مقابل مجلس ارتجاع چشمگیر بود و دختران معاویه همراه با گشتهای سرکوبگر تعداد زیادی از زنان معلم را دستگیر کردند.
یگان ویژه و مأموران امنیتی و لباس‌شخصی بیش از 150تن را دستگیر کردند، تعدادی از معلمان دستگیر شده از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، مریوان، ساری، مهاباد و سنندج بودند.
به گفته شاهدان رژیم آخوندی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در مقابل مجلس ارتجاع از هلیکوپتر که بر فراز بهارستان در حال پرواز بود، استفاده می‌کرد.
با وجود این فضای امنیتی معلمان مقاوم میهنمان توانستند فریاد اعتراض خود را علیه حکومت آخوندی بلند کنند و خواستهای برحق خود را مطرح سازند.
رژیم زهر خورده آخوندی با بسیج گسترده امنیتی و موج دستگیریهای امروز در تهران نشان داد تا چه حد از اعتراضات و مطالبات برحق مردم در این شرایط وحشت دارد.