728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

اسدالله بادامچیان:‌شخصیت زنان با ورود به ورزشگاهها خواهد شکست

-

ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی
29تیرماه 1394 - اسدالله بادامچیان٬از سران باند فاشیستی مؤتلفه نگرش ارتجاعی و زن‌ستیزانه خود در باره حضور و شرکت زنان در ورزشگاهها را بار دیگر بارز کرد و گفت: از آنجا که ورزشگاهها محل هیجان است شخصیت زنان با ورود به ورزشگاهها خواهد شکست و غرب حرمسرای امپراتوریها را به عرصه عمومی کشانده است. او همچنین غرب را متهم به تلاش برای هنجارشکنی در ایران از طریق ورود زنان به ورزشگاهها کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2fa43332-d6bb-4605-a333-0954780a9842"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات