728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

اسدالله بادامچیان:‌شخصیت زنان با ورود به ورزشگاهها خواهد شکست

-

ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه آزادی
29تیرماه 1394 - اسدالله بادامچیان٬از سران باند فاشیستی مؤتلفه نگرش ارتجاعی و زن‌ستیزانه خود در باره حضور و شرکت زنان در ورزشگاهها را بار دیگر بارز کرد و گفت: از آنجا که ورزشگاهها محل هیجان است شخصیت زنان با ورود به ورزشگاهها خواهد شکست و غرب حرمسرای امپراتوریها را به عرصه عمومی کشانده است. او همچنین غرب را متهم به تلاش برای هنجارشکنی در ایران از طریق ورود زنان به ورزشگاهها کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات