728 x 90

مذاكرات هسته اي,

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در مورد توافق هسته‌یی

-

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در مورد توافق هسته‌یی
اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در مورد توافق هسته‌یی
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کرد: رژیم از موضع ضعف به توافق هسته‌یی تن داده است، از این فرصت باید سود جست.

در این بیانیه از جمله آمده است: سرانجام خامنه‌ای در پی بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، تحریمهای گسترده، افشاگریهای مقاومت ایران و تنفر و انزجار مردم از پروژه هسته‌یی که با شعار «زندگی انسانی حق مسلم ماست» بارها از جانب نیروهای اجتماعی ایران بیان شد، مجبور به یک عقب‌نشینی اجباری دیگر شد و بر متن نهایی ’توافق جامع’ مهر تأیید زد. این توافق تا همین میزان اطلاعاتی که تا کنون در مورد مفاد آن منتشر شده، خط قرمزهای ولی‌فقیه را نادیده گرفته و بنابراین ضربه دیگری به اتوریته خامنه‌ای در درون قدرت و در جامعه است.
بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، با تأکید بر عدم قاطعیت 6کشور بزرگ در مواجهه با رژیم آخوندی و با انتقاد از دور زدن قطعنامه‌های شورای امنیت در توافق اتمی، می‌افزاید: ما به اعضای دایم شورای امنیت به اضافه آلمان هشدار می‌دهیم که نباید با تن‌دادن رژیم ایران به این عقب نشینی، نقض حقوق‌بشر در ایران را لاپوشانی کرده و در این مورد با رژیم حاکم بر ایران مماشات کنند.

در بیانیه همچنین آمده است: پروژه اتمی استبداد مذهبی حاکم بر ایران نه برای تأمین انرژی که برای تضمین رژیم ولایت فقیه است. برای این پروژه ضدمردمی تا کنون چند صد میلیارد دلار از جیب مردم ایران و از نان، آب، کار و مسکن آنها هزینه شده است. ما همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، خواستار برچیده شدن کامل این پروژه که هیچ سودی برای مردم ایران ندارد، هستیم.
بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با تأکید بر لزوم محاکمه خامنه‌ای به‌خاطر ارتکاب این جنایات ضدمردمی، می‌افزاید: ما از وادار شدن رژیم به عقب‌نشینی استقبال می‌کنیم و با این حال وظیفه خود می‌دانیم که واقعیت را با مردم ایران در میان بگذاریم. رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و همه‌ی باندها و دسته‌بندیهای درونی آن هرگز به فکر زندگی و معیشت مردم ایران نبوده و تنها برای بقای خود برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند. از این رو کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای بهبود شرایط، مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه در تمامیت آن و استقرار یک نظام دمکراتیک، مستقل و غیردینی است. رژیم از موضع ضعف به توافق هسته‌یی تن داده است، از این فرصت باید سود جست.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/af582181-0567-4b9c-a12f-c1fef925b4f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات