728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتصاب پرستاران در کرج و چالوس

-

 تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان رازی چالوس
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان رازی چالوس
جمعی از پرستاران بیمارستان موسوم به رجایی کرج در اعتراض به پایین بودن حقوق، تبعیض و مشکلات معیشتی روز دوشنبه 15تیر 94 اعتصاب کردند. بیمارستان موسوم به رجایی در حصارک کرج قرار دارد.

همچنین پرستاران بیمارستان رازی چالوس در اعتراض به پایین بودن حقوقها و عملی نشدن وعده‌های رژیم آخوندی در مورد امتیازات شغلی تجمع کردند.
 
لازم به یادآوری است که طی هفته های اخیر هزاران تن از پرسنل و پرستاران بیمارستانهای مختلف در شهرهای تبریز، تهران، همدان، رشت، آمل، چالوس، نور و یزد،کرمانشاه ،صحنه، اردبیل و مشهد با تجمعات اعتراضی خود نسبت به طرح چپاولگرانه اخیر و اخراجهای بی‌رویه خشم خود را نسبت به سیاستهای رژیم ابراز کرده‌اند.