728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

سخنرانی لرد پیتر هانری گلداسمیت - دادستان کل انگستان (۲۰۰۱ -۲۰۰۷) در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس - 23خرداد 94

-

لرد پیتر هانری گلداسمیت - دادستان کل انگستان (2001 -2007)
لرد پیتر هانری گلداسمیت - دادستان کل انگستان (2001 -2007)
دوستان، شما امروز این‌جا هستید تا تعهد خود را به حقوق‌بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و یک ایران آزاد به‌نمایش بگذارید. مفتخرم که یکی از کسانی هستم که این‌جا با شماست. نه تنها به این دلیل که آرمان شما برحق است برای ایران و مردم ایران، نه تنها به این دلیل این‌که خیلی خوب است که گرامی بداریم و در انتظار آزادی باشیم، بلکه همچنین به این دلیل که آنچه شما به آن فراخوان می‌دهید برای بقیهٴ جهان هم حق است. مقابله با افراط‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی، موضوعی است که ما هم باید به آن بپردازیم. این فقط مبارزه شما نیست، بلکه نبرد ما برای بقا هم هست. این (پدیده) در حال فروکش نیست، بلکه در حال رشد است. این مشکلی تنها محدود به یک منطقهٴ خاص نیست، بلکه خطر این پدیده از طرف همگان دیده و حس می‌شود، همان‌طور که روزانه در روزنامه‌ها و تلویزیونهایمان می‌بینیم. در حالی‌که این مناسبتی برای ارائهٴ یک تحلیل عمیق حول این مشکل نیست، یک موضوع اما روشن است: ما باید ریشه‌های این مشکل را شناسایی کنیم. اگر ما نتوانیم با ریشهٴ مشکل برخورد کنیم، موفق نخواهیم شد. بخشی از ریشهٴ این مشکل، شاید بزرگترین بخش آن، چیزی است که در سال 1979 رخ داد، زمانی که تعصب دینی و حاکمیت مطلق سیاسی در تهران به‌هم پیوست. لذا برای مقابله با رژیم در تهران که احتمالاً بزرگترین بخش ترویج افراط‌گرایی و تروریسم در سراسر جهان است، موضوعی است که ما هم باید از آن حمایت کنیم.
این‌جا، همراه با شورای ملی مقاومت ایران و رئیس‌جمهور بسیار تأثیرگذار شما، ما می‌بینیم چه‌طور جهان اسلام، که باید مقابله با این چالش را برعهده بگیرد، چنین می‌کند. لذا امروز، وقتی در این جلسه خارق‌العاده شرکت می‌کنم، از تعهد شما انگیزه و به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌ام. شما دارید یک پیام روشن به جهان می‌فرستید در مورد نیازتان به حقوق‌بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون. و جهان باید آن‌را بشنود، نه فقط برای شما، بلکه باید آن‌را بشنود چون به همان چیزی نیاز دارد که شما نیاز دارید. لذا تا آنجا که می‌توانم در مبارزه‌یی که در پیش دارید برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم و بسیار سرفراز، خوشبخت و مفتخرم که امروز بخشی از این نمایش خارق‌العادهٴ تعهد شما باشم.
متشکرم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/232d9fe4-4a20-4c3d-ab10-f6c13d0199e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات