728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمع اعتراضی جمعی از مردم سروستان فارس مقابل استانداری

-

تجمع جمعی از مردم سروستان فارس مقابل فرمانداری
تجمع جمعی از مردم سروستان فارس مقابل فرمانداری
جمعی از مردم شهرستان سروستان استان فارس در اعتراض به عدم واگذاری واحدهای مسکونی مسکن مهر بعد از 7سال در برابر فرمانداری سروستان فارس تجمع کردند.
در این تجمع که روز دوشنبه 25خرداد انجام شد یکی از معترضان گفت: بعد از هفت سال هنوز می‌گویند که ساختمانهای مسکن مهر شهرستان آماده نشده و باید منتظر بمانید! اگر هم ساختمانها آماده شود قابل بهره‌برداری برای شما نیست چون نه لوله‌کشی آب دارد نه گاز. مسیر شهرک هم قابل عبور نیست چون جاده‌کشی نشده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fac8fc2d-f00d-4577-98c6-5cf5fa3560f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات