728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,حمایتهای مردمی,

بیانیه جمعی از جوانان آزادیخواه در استان گیلان در حمایت از گردهمایی بزرگ پاریس

-

 -
-
برای سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه
با درود به همه ایرانیان آزاده در سراسر جهان
ما جمعی از جوانان در استان گیلان حمایت خود را از گردهمایی بزرگ در پاریس از سوی مقاومت ایران اعلام می‌کنیم.
ما از هموطنان خود که این امکان را دارند که در خارج از ایران اسیر صدای ما باشند می‌خواهیم که با تمام توانشان در این گردهمایی عظیم شرکت کرده و فریاد بزنند که مردم ایران این رژیم عقب مانده را نمی‌خواهند.
آری این مراسم و این گردهمایی صدای جوانان و زنان ایرانی است که به‌دلیل اختناق حاکم بر ایران نمی‌توانند تظاهرات گسترده‌یی در داخل مرزهای کشور راه بیندازند و شما به‌عنوان نمایندگان ما می‌توانید این صدا را بگوش جهانیان برسانید.
جمعی ازجوانان آزادیخواه در استان گیلان خرداد94.