728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار دانشجویی,

تفرش - تجمع اعتراضی دانشجویان دختر دانشگاه تفرش

-

دانشگاه تفرش - آرشیو
دانشگاه تفرش - آرشیو
دانشجویان دختر دانشگاه تفرش در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانهٴ مزدوران حراست در محوطه خوابگاه خودگردان این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند. در این تجمع که روز پنجشنبه 24اردیبهشت 94 برگزار شد دانشجویان معترض گفتند چون به اعتراض ما در مورد رفتار حراست و کمبودهای آموزشی و زیستی در خوابگاه توجه نشده است تا رسیدن به خواسته‌ای خود تجمع و اعتراض را انتخاب کردیم.