728 x 90

اعتراض و قيام در كردستان,

درگیریهای گسترده در مهاباد و بوکان

-

به آتش کشیدن هتل تارا در مهاباد - آرشیو
به آتش کشیدن هتل تارا در مهاباد - آرشیو
از ساعت 19دوشنبه 21اردیبهشت 94 در شهرهای مهاباد و بوکان بین جوانان آزادیخواه و مردم شهر با نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی و انتظامی درگیری گسترده به‌وقوع پیوست.
در خیابانهای منتهی به ترمینال حدود 400نفر از جوانان در این درگیری شرکت داشتند.
در خلال این درگیری نیروهای انتظامی و اطلاعاتی وارد منازل مردم شده و حدود 200نفر را دستگیر کردند. از جمله این دستگیریها در چهار راه آزادی مهاباد بوده است. هم در مهاباد و هم در بوکان به‌صورت بزن دررو درگیریها ادامه دارد.
شنیده‌ها حاکی از این است که در بانه هم درگیریهایی به‌وقوع پیوسته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7e4b4dc4-3188-4a70-b6fe-f322583e7807"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات