728 x 90

اعدام دسته جمعي,سانسور در ایران,

اعتراف علی جنتی به شکست سیاست جمع‌آوری دیش‌های ماهواره

-

جمع‌آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی سرکوبگر
جمع‌آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی سرکوبگر
20اردیبهشت 94 - علی جنتی در هجدهمین گردهمایی معاونان اجتماعی نیروی انتظامی رژیم با اشاره به پیشرفتهای علمی از شکست سیاستهای سانسور رژیم در مورد ماهواره‌ها به سوز و گداز پرداخت و گفت: پیش‌بینیهای ما نشان می‌دهد ظرف یکی دو سال آینده با توجه به برنامه غربیها برای انتقال ماهواره‌های خود از مدار 36هزار کیلومتری زمین به مدار 1000 کیلومتری، هر فردی می‌تواند با موبایلهای موجود در بازار بیش از دو هزار شبکه ماهواره‌یی را بدون هر گونه مشکلی دریافت کند.
جنتی با بیان وحشت خود از این موضوع گفت: باید امروز به فکر برخورد با چنین پدیده‌ای در آینده نزدیک بود، وی در ادامه به‌عملکرد سرکوب رژیم در زمینه ماهواره و بدون جواب بودن این کار اعتراف کرد و گفت: با توجه به این برنامه دیگر دریافت امواج شبکه‌های ماهواره‌یی نیاز به دیش‌های ماهواره ندارد. لذا باید به فکر باشیم که چگونه می‌خواهیم با این شبکه‌ها مقابله کنیم چرا که دیگر دیشی وجود ندارد که بخواهیم آن را جمع کنیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات