728 x 90

سرکوب زنان,

اذعان به وضعیت فاجعه‌بار زنان زندانی در زندانهای رژیم

-

وضعیت فاجعه‌بار زنان زندانی در رژیم آخوندی
وضعیت فاجعه‌بار زنان زندانی در رژیم آخوندی
چهارشنبه 16اردیبهشت 1394 - خبرگزاری حکومتی ایسنا، به‌نقل از شهیندخت مولاوردی معاون روحانی در ارتباط با شرایط زندانیان زن نوشت: حدود ۲۰۰ کودک همراه مادرانشان، در زندانهای رژیم ایران هستند که از میان آنها ۲۰ کودک در ندامتگاه شهرری زندگی می‌کنند.
اکثر زنان زندانی به‌خاطر بی‌توجهی و عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی‌شان پس از آزادی به زندان بازمی‌گردند. به‌ویژه زنانی که دارای فرزند هستند و به‌خاطر بیکاری و بی‌بضاعتی توان بزرگ کردن فرزندان خود را ندارند، لذا تنها سرپناه خود را زندان می‌دانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8026c4f7-c493-42ad-bc80-5f090a75cb27"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات