728 x 90

اخبار اعتراضي,

بازار کرمانشاه - گوشمالی مأموران توسط جوانان در حمایت از دستفروشان

-

کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه - دوشنبه 31فروردین 94 - هنگامی که مأموران شهرداری به دستفروشان مستقر در بازار کرمانشاه وحشیانه یورش برده و به ضبط اموال و ضرب و شتم آنها پرداختند، دستفروشان به مقابله با آنها پرداخته و درگیر شدند، در این میان جمعی از جوانان حاضر در محل به حمایت از دستفروشان محروم به مزدوران تهاجم کرده و به آنها گوشمالی سختی دادند.