728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,

معلمان و فرهنگیان خرمشهر، سقز، تربت حیدریه، لامرد و جهرم نیز بپاخاستند

-

 -
-
بنا‌ به خبرهای رسیده در روز 27فروردین 94 معلمان آزاده در شهرهای خرمشهر، سقز، تربت حیدریه، لامرد و جهرم نیز دست به تجمعات اعتراضی زدند. آنها به‌رغم تهدیدهای عوامل حکومتی، در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهر خود و در همبستگی با تظاهرات سراسری معلمان و فرهنگیان میهنمان، خواستار حقوق به یغما رفته خود شدند.