728 x 90

اخبار اعتراضي,

تهران - درگیری مردم معترض با مأموران انتظامی در بیمارستان فیروزگر

-

راهرو داخلی بیمارستان فیروزگر تهران
راهرو داخلی بیمارستان فیروزگر تهران
صبح روز سه‌شنبه 28بهمن 1393ساعت 10 در بیمارستان فیروزگر تهران، عده‌یی از مردم به‌خاطر عدم رسیدگی به بیماران و ندادن امکانات اولیه به آنها و نپذیرفتن چند بیمار، مقابل پذیرش این بیمارستان تجمع و اعتراض کردند.
در ادامه این اعتراض چند مأمور نیروی انتظامی که از مسئولان امنیتی این بیمارستان بودند، ضمن بدرفتاری با مردم می‌خواستند آنها را به‌زور از بیمارستان بیرون کنند که به مقاومت مردم و درگیر شدنشان با مزدوران انجامید.