728 x 90

تشدید سرکوب ,درگیری با مزدوران,

تهران - بیرون کردن مأمور بسیجی از محل بازیهای کامپیوتری

-

 محل بازیهای کامپیوتری
محل بازیهای کامپیوتری
در یک محل بازیهای کامپیوتری به اسم گیم نت پیرامید، در خیابان جمهوری گلشن در تهران هنگامی که یک بسیجی با اذیت کردن جوانان مزاحم آنها می‌شد مزدور بسیجی به کامپیوترهای جوانانی که مشغول کار بودند، مراجعه می‌کرد و فضولی می‌کرد که جوانان حاضر شکایت کردند و صاحب گیم نت، به مأمور بسیجی اعتراض کرد و با او درگیر شد.
 جوانان به کمک صاحب مغازه شتافتند، و مزدور را با گوشمالی از محل بیرون انداختند .
 این درگیری روز پنجشنبه 23بهمن اتفاق افتاد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89512e4c-6d06-4c1c-bd9a-b01a2792cc83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات