728 x 90

كمپ اشرف,

بیانیه جوانان آزادیخواه شیراز در محکومیت تخریب مزار در اشرف

-

بیانیه جوانان آزادیخواه شیراز
بیانیه جوانان آزادیخواه شیراز
هرگز! به نام یک شهید
کوچه کوچه‌های این وطن
بیشه پلنگ واره‌هاست...
به راستی این قهرمانان و این دلیران. با دشمن چه کردند که حتی خاک مزار آنها را برنمی تابد؟

آیا جز این است که می‌داند یاد هر شهید، چون مشعلی فرا روی ما، راه ایستادن تا به آخر و سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی را می‌نماید؟ بگذار سنگ مزارها را در هم بکوبند، بگذار درختان را بخشکانند آخر ماهیت این رژیم چیزی جز ویرانی و نابودی نیست. ماهیتی که امروز به خوبی آن را در ویرانی هر کوی برزن در ایران اسیر می‌بینیم و باز می‌بینیم. وای بر آنان اگر می‌دانستند که در کمینگاه تاریخ، چه خورشیدهایی در شرف انفجار و تولدند...

آری هر یکان به نام یک شهید در خاک میهن اشغال شده، تا روز براندازی و سرنگونی رژیم ضدبشری، از پای نخواهیم نشست و از جوامع بین‌المللی و به‌خصوص سازمان ملل می‌خواهیم این اقدام ضدانسانی را محکوم کنند.

جوانان آزادیخواه شیراز
بهمن 93.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2442739d-42ec-4418-ab96-5eb04c0e8ecf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات