728 x 90

زندانیان سیاسی,اذيت و آزار زندانيان,

ممانعت از درمان زندانی سیاسی علی عبادی در زندان وکیل‌آباد مشهد

-

زندانی سیاسی علی عبادی درزندان مرکزی مشهد
زندانی سیاسی علی عبادی درزندان مرکزی مشهد
مأموران اطلاعات آخوندی برای تمام‌کش کردن زندانی سیاسی دهه 60 علی عبادی که دچار بیماری حاد قلبی و فشار خون است، مانع از انتقال وی به بیمارستان می‌شوند، این زندانی هم‌اکنون در معرض سکته قلبی و مشکلات دیگر است، دژخیمان وی را در بند 6/1 وکیل آباد محبوس کرده‌اند و هیچ رسیدگی پزشکی به وی نمی‌شود. هم‌اکنون او که قدرت و توان کارهای خودش را ندارد، توسط زندانیان دیگر رسیدگی می‌شود.
زندانی سیاسی علی عبادی در روز یکشنبه پنجم بهمن 93 در زندان سرخس به‌دلیل مشکل جدی قلبی به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شد و در آی.سی.یو بیمارستان بستری گردید. پزشکان بیمارستان سرخس تأکید کردند به‌دلیل نداشتن برخی تجهیزات و امکانات، باید فوری به مشهد منتقل شود. دژخیمان با دو روز تأخیر روز سه‌شنبه 7بهمن، علی عبادی را از بیمارستان سرخس به قرنطینه زندان مرکزی وکیل آباد منتقل کردند و تا کنون مانع از درمان وی شده‌اند.