728 x 90

تشدید سرکوب ,اقلیتهای مذهبي,

تعطیلی مدرسه علوم دینی اهل سنت در مشهد توسط مأموران سرکوبگر

-

مشهد
مشهد
مأموران امنیتی مشهد مدرسه علوم دینی "سنت نبوی اهل سنت را با بیش از 350 طلبه پس از برگزاری پنجمین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآنی تعطیل و اساتید آن را ممنوع التدریس کردند.
روز جمعه17بهمن بعد از پایان مسابقات مأموران امنیتی مدرسه را تعطیل و اساتید مدرسه را ممنوع التدریس کرده و از طلبه‌ها خواسته‌اند که دیگر به مدرسه نیایند.
مأموران امنیتی گفته‌اند ما نمی‌خواهیم در شهر معنوی شیعیان جهان اهل سنت فعالیت داشته باشند. مدرسه سنت نبوی در منطقه شهرک موسوم به رجایی مشهد یکی از مدارس قدیمی و با سابقه شهر است. این مدرسه در حال حاضر 350نفر طلبه و بیش از 25نفر مدرس دارد.