728 x 90

مجاهد قهرمان خسرو رحیمی

--
--
مجاهد شهید خسرو رحیمی متولد سال‌۱۳۳۳در تهران بود. او در سال‌۵۲ وارد دانشکده فیزیک دانشگاه مشهد شد. او در شمار بنیانگذاران تشکلهای دانشجویی هوادار جنبش انقلابی در دانشگاه مشهد بود. خسرو در جریان مبارزات دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. در سال‌۵۴ در جریان یک تظاهرات دانشجویی توسط ساواک دستگیر و به‌شدت مورد شکنجه قرار گرفت. خسرو پس از آزادی از زندان به‌ سازماندهی و گسترش تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه پرداخت. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی با تلاش پیگیر برای راه‌اندازی ستاد مجاهدین در مشهد تلاش کرد. او از اواخر سال‌۵۹ به تهران منتقل می‌شود و در زمره فرماندهان واحدهای حفاظت مرکزیت سازمان بود.
در روز 19بهمن سال 60، رزم حماسی پایگاهی که خسرو قهرمان در آن حضور داشت، آن‌چنان بود که دشمن ناچار شد هلیکوپتر به صحنه نبرد وارد کند و پایگاه مجاهدین را از هوا هدف قرار دهد. خسرو رحیمی در هنگام شهادت 27ساله بود.