728 x 90

مجاهد شهید فاطمه نجاریان

مجاهد شهید فاطمه نجاریان
مجاهد شهید فاطمه نجاریان
مجاهد شهید فاطمه نجاریان در سال‌۱۳۳۵ در یک خانواده مذهبی در شهر تهران متولد شد. او در همان اولین سالهای کودکی پدرش را از دست داد. اما با سخت‌کوشی و تلاش، تحصیلاتش را تا راه‌یافتن به ‌دانشکده پلی‌تکنیک تهران ادامه داد. سالهای آخر تحصیل فاطمه در دبیرستان همزمان بود با آغاز جنبش مسلحانه انقلابی در ایران. او با شرکت در جلسات مذهبی و سیاسی و محافل دانشجویی، قدم در راه کسب آگاهیهای سیاسی و مبارزاتی گذاشت. فاطمه در سال‌۵۳ و در جریان فعالیتهای دانشجویی با هواداران مجاهدین در پلی‌تکنیک تهران آشنا شد و از آن پس با وفاداری به ‌آرمانهای والا و انقلابی مجاهدین فعالیت خود را ادامه داد. او از اوایل سال۵۷ در ارتباط مستقیم‌تری با سازمان قرار گرفت و پس از پیروزی قیام بهمن نیز به‌طور حرفه‌یی وارد فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین می‌شود. او مسئولیت چند انجمن دانشجویی را در نهاد دانشجویی سازمان بر‌عهده داشت. از اواسط سال‌۵۹ فاطمه مسئولیتهای دیگری در حفاظت سازمان را نیز به‌عهده گرفت. سر انجام در روز ۱۹‌بهمن سال۶۰‌ فاطمه قهرمان در پایگاهی در یوسف‌آباد تهران، در حالی‌که دو فرزند خردسال داشت، به‌همراه همرزمانش تا آخرین نفس و تا آخرین گلوله در برابر پاسداران جنایتکار خمینی جنگید و قهرمانانه به‌شهادت رسید.