728 x 90

مجاهد شهید خسرو رحیمی

مجاهد شهید خسرو رحیمی
مجاهد شهید خسرو رحیمی
مجاهد شهید خسرو رحیمی در سال‌۱۳۳۳در شهر تهران به‌دنیا آمد. در دوران تحصیل از دانش‌آموزان ممتاز بود. در سال‌۵۲ وارد دانشکده فیزیک دانشگاه مشهد شد. او در شمار بنیانگذاران تشکلهای دانشجویی هوادار جنبش مسلحانه انقلابی در دانشگاه مشهد بود.
خسرو در جریان مبارزات دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. او در سال‌54 در جریان یک تظاهرات دانشجویی توسط ساواک دستگیر و به‌شدت مورد شکنجه قرار می‌گیرد. اما از آنجا که با هوشیاری و مقاومت دشمن را از دستیابی به ‌اطلاعات فعالیتهایش محروم کرده بود، فقط به‌6ماه زندان محکوم می‌شود. طی آن 6ماه اسارت در زندان وکیل‌آباد مشهد در ارتباط مستقیم با تشکیلات مجاهدین قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از آموزشها و آشنایی بیشتر با موضع سازمان، آگاهیها و انگیزشهای انقلابی خود را کیفا ارتقا می‌دهد.
خسرو پس از آزادی از زندان به‌ سازماندهی و گسترش تظاهرات مردمی علیه رژیم شاه می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی خسرو با تلاش پیگیر برای راه‌اندازی ستاد مجاهدین در مشهد تلاش می‌کند. او از اواخر سال‌59 به تهران منتقل می‌شود و در زمره فرماندهان واحدهای حفاظت مرکزیت سازمان قرار می‌گیرد.
عاقبت در روز 19بهمن 60 خسرو در شمار مجاهدان پاکبازی قرار می‌گیرد که در رکاب اشرف و موسی به‌شهادت رسیدند.