728 x 90

مجاهد شهید تهمینه رحیم نژاد

مجاهد شهید تهمینه رحیم نژاد
مجاهد شهید تهمینه رحیم نژاد
مجاهد شهید تهمینه رحیم نژاد در سال۱۳۳۴ در گرگان متولد شد و برای ادامه تحصیلات در رشته شیمی دانشگاه فرودسی، به ‌مشهد رفت. در سالهای ‌۵۰ تا ۵۲ تهمینه به ‌کانون فعال دانشجویان مبارزی پیوست که حول اهد‌اف و آرمانهای مجاهدین فعالیت خود را متمرکز کرده بودند. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی تهمینه فعالیت مبارزاتیش را در ارتباط مستقیم با تشکیلات مجاهدین ادامه داد.
طی سالهای ‌58 و 59 تهمینه در بیشتر مراسم، سخنرانیها و میتینگهای سازمان در مشهد، مسئولیت اجرا و اعلام برنامه را برعهده داشت. صدای گرم و گیرای تهمینه که شعارهای کوبنده انقلابی مجاهدین را طنین‌انداز می‌کرد، برای همه کسانی که در آن دوران مراسم مجاهدین را در مشهد به‌یاد می‌آورند، خاطره‌انگیز است.
مجاهد قهرمان تهمینه رحیم‌نژاد در پاییز59 به‌تهران منتقل شد و در بخش حفاظت سازمان مسئولیتهای گوناگونی را به‌عهده گرفت و در شمار اعضای واحد ویژه حفاظت سردار شهید خلق موسی خیابانی قرار گرفت. نام او در زمره جاودانه‌فروغهای آزادی که خون پاکشان تابلو درخشان عاشورای مجاهدین را به‌ رشته تصویر کشانده است، می‌درخشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات