728 x 90

درگیری با مزدوران,

تهران-گوشمالی دو مزدور بسیجی در پارک دانشجو

-

پارک دانشجو
پارک دانشجو
ساعت 2 بعدازظهر روز جمعه 10بهمن 93 در پارک دانشجو (خیابان ولیعصر) دو مزدور بسیجی به بهانه آخوند ساختهٴ وضع ظاهری (مدل مو و نوع لباس) مزاحم یک جوان شده و قصد بازداشت وی را داشتند. دوستان وی و سایر جوانانی که شاهد صحنه بودند با دیدن این وضعیت به کمک جوان مزبور شتافته و دو بسیجی را گوشمالی دادند.