728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

تهران - درگیری جمعی از جوانان با ۳ مزدور بسیجی در خیابان مختاری

-

تهران- خیابان مختاری
تهران- خیابان مختاری
حوالی ساعت بین 5 تا 6 بعدازظهر چهارشنبه 8بهمن 93 در خیابان مختاری در منطقه ولیعصر تهران، عده‌یی از جوانان با مشاهده 3 مزدور بسیجی که به بهانه آخوند‌ساخته پوشش و مدل موی سر، مزاحم دو جوان شده بودند، درگیر شده و مانع مزاحمت بسیجیها برای آن دو جوان شدند.