728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

درگیری رانندگان خودروها با نیروهای سرکوبگر در برخی از پمپ بنزینهای تهران

-

صف خودروها در پمپ بنزین
صف خودروها در پمپ بنزین
سه‌شنبه شب30دی ساعت 22، دو ساعت مانده به پایان مهلت کوپنهای سوخت 400 تومانی، صفهای طولانی در اغلب پمپ بنزینهای تهران شده بود. نیروهای سرکوبگر در وحشت از انفجار خشم عمومی می‌خواستند خودروها را پراکنده کنند، اما در بسیاری نقاط بین آنان و رانندگان خشمگین درگیریهایی رخ داد. از جمله در پمپ‌بنزین جاده خاوران بین رانندگان و نیروهای سرکوبگر مستقر در پمپ بنزین درگیری شد. رانندگان نسبت به حذف سهمیه سوخت 400 تومانی و این‌که رژیم می‌خواهد باقیمانده سهمیهٴ آنان را بالا بکشد اعتراض داشتند.