728 x 90

اخبار اقتصادی,اخبار اعتراضي,

گرانی نان و نارضایتی مردم شهرکرد

-

قیمت نان
قیمت نان
به گزارش رسیده از شهرکرد قیمت نان در روزهای اخیر در نوسان بوده است بعد از افزایش قیمت نان توسط دولت قیمت نان سنگک از 450 تومان به 550تومان وقیمت لواش از180 تومان به 250تومان وقیمت بربری از 380تومان به 450تومان رسیده است همچنین علاوه بر بالارفتن قیمت، کیفیت نان هم پایین رفته است و مردم به‌دلیل کمبود نان در صفهای طولانی می‌ایستند. این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است.