728 x 90

اعتصاب زندانيان سياسي,اذيت و آزار زندانيان,تشدید س

تهران-درگیری جوانان با دو مأمور رژیم در میدان تجریش

-

تهران-درگیری جوانان
تهران-درگیری جوانان
روز سه‌شنبه 2 دیماه 93 در ساعت ۲۱:۱۵ در میدان تجریش تهران، جوانان خشمگین با دو مأمور رژیم که به بهانه امر به معروف قصد اذیت و آزار آنها را داشتند درگیر شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2756fb53-3eab-4522-9711-b17027012eed"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات